Nungruthai sujaree

กีฬาสีฮาเฮ..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี สุข สนุกสนาน ต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                                    

โรงเรียนท่าศาลา​ประสิทธิ์​ศึกษา​ คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเกษตร​ศาสตร์​และ​นวัตกรรม​ และโรงเรียนพัฒนา​วิทยา​ ยะลา​ ชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม

                                    เมื่อ​วันที่​ 18​ ธันวาคม​ ​2563​  ที่ผ่านมา​ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​  จัดแข่งขันการตอบปัญหาด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ และการตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม​ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ โดยได้รับความสนใจจากทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วภาคใต้จำนวน 68 ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน​  ณ​ หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก​ ศาสตราจารย์​ ดร.สมบัติ​ ธำรงธัญวงศ์​ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล​  โดยมี  รองศาสตราจารย์​ ดร.นฤมน​ มาแทน​ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร​  ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชาดังกล่าวร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี​  โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้ ด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช  รองชนะเลิศอันดับ 1 …

โรงเรียนท่าศาลา​ประสิทธิ์​ศึกษา​ คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเกษตร​ศาสตร์​และ​นวัตกรรม​ และโรงเรียนพัฒนา​วิทยา​ ยะลา​ ชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม Read More »

อธิการบดี ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงห้องเรียน 150 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 4 จำนวน 12 ห้อง หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานงวดสุดท้าย      

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธกส. จัดอบรมเกษตรรุ่นใหม่มุ่งสู่ Smart Farmer

                                  ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธกส. จัดอบรมเกษตรรุ่นใหม่ มุ่งสู่ Smart Farmer ดึงศักยภาพคณาจารย์  ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร ให้เกษตรกรนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเกษตรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer รุ่นที่ 1 ให้กับลูกค้าของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตรให้กับเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีเกษตรกรในพื้นที่จ.นครศรีฯ เข้าร่วม จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุม …

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธกส. จัดอบรมเกษตรรุ่นใหม่มุ่งสู่ Smart Farmer Read More »

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลับ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563  เห็นว่า นายวิจิตร ศรีสอ้าน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 มกราคม 2564  จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว      บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว …

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ อันดับที่ 219 ของโลก มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2020

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา UI GreenMetric World University Ranking ได้ประกาศผล การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2020 จากจำนวน 912 มหาวิทยาลัยใน 84 ประเทศทั่วโลก ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับที่ 16 ของประเทศ และอันดับที่ 219 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 6,650 คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2019 ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 23 ของประเทศ และ 391 ของโลก คะแนนรวม 4,975 คะแนน และพบว่า ทั้งอันดับของประเทศที่ขยับเลื่อนดีขึ้น 7 อันดับ อันดับของโลกขยับเลื่อนดีขึ้น 172 อันดับ คะแนนรวมเพิ่มขึ้นถึง 1,675  คะแนน มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกหมวดจากทั้งหมด 6 หมวด …

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ อันดับที่ 219 ของโลก มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2020 Read More »

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)และคณะ มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 5 แสนบาท

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)และคณะ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท  ให้แก่กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พร้อมด้วยผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีสำนักวิชาต่างๆร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา        ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผู้บริจาคและผู้มีจิตศรัทธาทุกคน ขอสิ่งศักสิทธิ์ดลบรรดาล ให้มีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต สุขภาพร่างกาย แข็งแรง อายุยืนนาน และหากท่านใดสนใจร่วมบริจาคเงิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7567 3070 หรือร่วมสมทบทุนได้ที่เลขบัญชี  …

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)และคณะ มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 5 แสนบาท Read More »

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ม.วลัยลักษณ์ มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผอ.ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ส่วนกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด แก่พี่น้องชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น        

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สมัครเข้ารับการจัดอันดับ THE Impact Rankings เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้ทำการส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ  THE Impact Rankings  เป็นครั้งแรก โดยการดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาแบบยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ของ United Nation  ที่ THE (Times Higher Education) ได้นำมาเป็นตัวชี้วัดหลักนั้น ได้รับการบรรจุอยู่ในนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่แล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการลดของเสีย การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการจัดอันดับในครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องตามเกณฑ์ในระดับมาตรฐานสากลที่ถูกกำหนดโดย Times Higher Education นับเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในการยกระดับองค์กรให้มีมาตฐานรองรับ โดยผลการจัดอันดับจะประกาศในวันที่ 22 เมษายน 2564 โอกาสนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ นำเข้าข้อมูลในระบบ THE Impact Rankings ขอขอบคุณผู้บริหารและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สมัครเข้ารับการจัดอันดับ THE Impact Rankings เป็นครั้งแรก Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มูลค่า 895 ล้านบาท ตั้งเป้าเปิดให้บริการ 120 เตียงปลายปี2564 513 เตียงภายในปี 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายอำนวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมบริหาร บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร A B C และ D) จำนวน 4 อาคาร มูลค่า 895 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานสักขีพยาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนจากบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงกลาง ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์         …

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มูลค่า 895 ล้านบาท ตั้งเป้าเปิดให้บริการ 120 เตียงปลายปี2564 513 เตียงภายในปี 2566 Read More »