Nungruthai sujaree

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2564) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยบันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ จัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา”รวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ สนองโครงการพระราชดำริ (อพสธ.) และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของเมืองนคร

ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) กำลังจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ( Natural History Museum Walailak University ) เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมุ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยาแห่งใหม่ของ จ.นครศรีฯ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มวล. เปิดเผยว่า มวล. โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เนื่องจากโครงการ (อพ.สธ.) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9โดย มวล.ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ เพื่อสืบสานพระปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มีฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นทั้งด้านกายภาพและมรดกภูมิปัญญา มีพื้นที่ติดเทือกเขาหลวงและทะเลฝั่งอ่าวไทย เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์  โดยมีรูปแบบของอาคารเป็นเลข 8 มีคอร์ทน้ำตกกรุงชิงและคอร์ทชายหาด ตามแนวคิด “ตามรอยเจ้าฟ้าจากยอดเขาสู่ใต้ทะเล” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 300 ล้านบาท โดยขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 30% และจะเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 นี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  กล่าวอีกว่า ลักษณะตัวอาคารนี้จะตั้งอยู่ริมอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ …

ม.วลัยลักษณ์ จัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา”รวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ สนองโครงการพระราชดำริ (อพสธ.) และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของเมืองนคร Read More »

ม.วลัยลักษณ์ตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 ดูแลนักศึกษาเดินทางกลับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อคัดกรองนักศึกษาที่เดินทางกลับมหาวิทยาลัยในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563 ระหว่าวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ประตู 1 ทางเข้าหอพักนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนที่พักหอพักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนในระบบคัดกรองโรคโควิด-19 ที่ลิงค์ http://bit.ly/39su9TN  โดยนักศึกษาที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  สมุทรปราการและปทุมธานี ซึงเป็นพื้นที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก ต้องไปเข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  หากมีอาการเข้าช่ายเสี่ยงติดเชื้อ (PUI) หรือส่งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะแยกกักตัวที่หอพักบุคลากรศูนย์การแพทย์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำป้องกันแพร่ระบาดโรคอย่างเคร่งครัด  เช่น สวมหน้ากากอนามัย  หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงแหล่งมั่วสุม เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที    

“วาเลนไทน์แคมปิ้ง ในสวนสวย” @อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “วาเลนไทน์แคมปิ้ง ในสวนสวย” @อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Valentine Camping in Green Garden @Walailak Botanic Park  เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ในคืนวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สนใจติดต่อสำรองที่เพียง 40 ท่าน (คู่/เดี่ยว) เท่านั้น ปิดรับสมัครภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันโควิด-19

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ไม่น่าไว้วางใจ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างระดมกำลังเพื่อคิดค้นวิจัยสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นำไปใช้แก้ปัญหาและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีการวิจัยทั้งวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน มีหลายผลงานที่สามารถสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  โดยผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคไวรัส Covid-19 ที่น่าสนใจขณะนี้มี 2 ชิ้นงาน ประกอบด้วย “อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและ “ถ้วยยางป้องกันการสัมผัสลูกบิด” งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์วาลุกา เอมเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี กล่าวถึงที่มาที่ไปในการประดิษฐ์ “อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า” ว่า ช่องทางหลักในการรับเชื้อโรคทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย คือ จมูก ปาก และตา โดยทั่วไปแล้วเชื้อโรคจะผ่านเข้าสู่ช่องทางเหล่านี้ด้วยการสัมผัสจากฝ่ามือทั้งเกิดจากความตั้งใจและเกิดจากความพลั้งเผลอ สาเหตุนี้จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรม “อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า” ขึ้น โดยอุปกรณ์นี้มีการประมวลผลการเคลื่อนที่ของมือเข้าสู่บริเวณใบหน้า และมีการส่งเสียงเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ การแจ้งเตือนนี้ส่งผลในการลดพฤติกรรมการนำมือมาสัมผัสใบหน้าของผู้ใช้งานและลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูก ปาก และตา …

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันโควิด-19 Read More »

อธิการบดีลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูงก่อนส่งมอบพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  และอาจารย์ของวิทยาลัย  ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ​วิทยาลัย​ทันตแพทยศาสตร์​นานาชาติ ​ถนนพระราม 6 ซึ่งจะมีการส่งมอบพื้นที่ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

กีฬาสีฮาเฮ..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี สุข สนุกสนาน ต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                                    

โรงเรียนท่าศาลา​ประสิทธิ์​ศึกษา​ คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเกษตร​ศาสตร์​และ​นวัตกรรม​ และโรงเรียนพัฒนา​วิทยา​ ยะลา​ ชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม

                                    เมื่อ​วันที่​ 18​ ธันวาคม​ ​2563​  ที่ผ่านมา​ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​  จัดแข่งขันการตอบปัญหาด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ และการตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม​ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ โดยได้รับความสนใจจากทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วภาคใต้จำนวน 68 ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน​  ณ​ หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก​ ศาสตราจารย์​ ดร.สมบัติ​ ธำรงธัญวงศ์​ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล​  โดยมี  รองศาสตราจารย์​ ดร.นฤมน​ มาแทน​ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร​  ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชาดังกล่าวร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี​  โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้ ด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช  รองชนะเลิศอันดับ 1 …

โรงเรียนท่าศาลา​ประสิทธิ์​ศึกษา​ คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเกษตร​ศาสตร์​และ​นวัตกรรม​ และโรงเรียนพัฒนา​วิทยา​ ยะลา​ ชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม Read More »

อธิการบดี ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงห้องเรียน 150 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 4 จำนวน 12 ห้อง หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานงวดสุดท้าย