Previous
Next
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2564) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยบันทึกเทปในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช Facebook Comments Box

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา”รวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ สนองโครงการพระราชดำริ (อพสธ.) และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของเมืองนคร

ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) กำลังจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ( Natural History Museum Walailak University ) เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมุ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยาแห่งใหม่ของ จ.นครศรีฯ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มวล. เปิดเผยว่า มวล. โดยอุทยานพฤกษศาสตร์

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 ดูแลนักศึกษาเดินทางกลับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อคัดกรองนักศึกษาที่เดินทางกลับมหาวิทยาลัยในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563 ระหว่าวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ประตู 1 ทางเข้าหอพักนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนที่พักหอพักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนในระบบคัดกรองโรคโควิด-19 ที่ลิงค์ http://bit.ly/39su9TN  โดยนักศึกษาที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  สมุทรปราการและปทุมธานี ซึงเป็นพื้นที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก ต้องไปเข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  หากมีอาการเข้าช่ายเสี่ยงติดเชื้อ (PUI) หรือส่งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะแยกกักตัวที่หอพักบุคลากรศูนย์การแพทย์ ทั้งนี้

Read More »

“วาเลนไทน์แคมปิ้ง ในสวนสวย” @อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “วาเลนไทน์แคมปิ้ง ในสวนสวย” @อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Valentine Camping in Green Garden @Walailak Botanic Park  เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ในคืนวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สนใจติดต่อสำรองที่เพียง 40 ท่าน (คู่/เดี่ยว) เท่านั้น ปิดรับสมัครภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันโควิด-19

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ไม่น่าไว้วางใจ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างระดมกำลังเพื่อคิดค้นวิจัยสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นำไปใช้แก้ปัญหาและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีการวิจัยทั้งวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน มีหลายผลงานที่สามารถสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  โดยผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคไวรัส Covid-19 ที่น่าสนใจขณะนี้มี 2 ชิ้นงาน ประกอบด้วย “อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและ

Read More »

ข่าวส่วนอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่หน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอุตสาหะและมีผลงานโดดเด่น

Previous
Next

ความสำเร็จของส่วนอาคารคือความร่วมแรงร่วมใจของ

สาระน่ารู้

Facebook Comments Box