งานออกแบบและวิศวกรรมเข้าดูงานที่

งานออกแบบและวิศวกรรมพร้อมทีมงานบจก.สยามธรรมนนท์ ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam )

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่ พร้อมทีมวิศวกรบริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่อนพิบูลย์ โครงหลังคาเหล็ก ตำบล นาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช ซึ่งโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปเซลลูล่าร์ บีม เป็นโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ประหยัด รูปแบบสวยงามทันสมัยด้วยขั้นตอนการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนในโรงงานทั้งหมดทำให้ลดเวลาการก่อสร้างได้อย่างมาก

งานออกแบบและวิศวกรรมเข้าดูงานที่โรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam ) งานออกแบบและวิศวกรรมเข้าดูงานที่โรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam ) งานออกแบบและวิศวกรรมเข้าดูงานที่โรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam )งานออกแบบและวิศวกรรมเข้าดูงานที่โรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam )

Facebook Comments Box