ภาพกิจกรรมช่วงบ่าย

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๐

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 06.30 น.   […]

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๐ Read More »