ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ภาพนักศึกษาเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. งานโรงผลิตน้ …

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน Read More »

ภาพร่วมพิธี

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. บุคลากรส่วนอาค …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  ทีมงานออกแบ …

ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Read More »

สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง

รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี พร้อมผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมตรวจสอบโครงสร้างรากฐานโครงการก่อสร้างฯ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  รองอธ …

รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี พร้อมผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมตรวจสอบโครงสร้างรากฐานโครงการก่อสร้างฯ Read More »

ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าดูงาน

โรงผลิตน้ำประปาส่วนอาคารสถานที่ ต้อนรับนักศึกษาเข้าดูงาน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. งานโรง …

โรงผลิตน้ำประปาส่วนอาคารสถานที่ ต้อนรับนักศึกษาเข้าดูงาน Read More »

สำรวจโครงการก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่ นำทีมนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ควบคุมงานนำโดยค …

ผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่ นำทีมนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯ Read More »

ภาพการศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ชั้นพิเศษ

รศ.ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวีพร้อมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่เดินทางไปดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย …

รศ.ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวีพร้อมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่เดินทางไปดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ Read More »

สำรวจความก้าวหน้า

ท่านอธิการบดีและทีมผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่ ตรวจสอบความก้าวหน้างานพัฒนาสวนสัตว์เปิดและหอคอยชมวิว

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ท่านอธิการพร้อมทีมอุ …

ท่านอธิการบดีและทีมผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่ ตรวจสอบความก้าวหน้างานพัฒนาสวนสัตว์เปิดและหอคอยชมวิว Read More »

ภาพิกจกรรม

งานออกแบบและวิศวกรรมหนึ่ง เข้าร่วมกิจกรรม “CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก” ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. งานออกแบบ …

งานออกแบบและวิศวกรรมหนึ่ง เข้าร่วมกิจกรรม “CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก” ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน Read More »