ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

เข้าร่วมกิจกรรม " งานเลี้ยงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมหาวิทยาลัยสู่ WORLD-CLASS "

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม ” งานเลี้ยงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมหาวิทยาลัยสู่ WORLD-CLASS “

เมื่อวานนี้เวลา 17.00 น. (21 ธันวาคม 2565) บุคลากรส่วนอ …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม ” งานเลี้ยงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมหาวิทยาลัยสู่ WORLD-CLASS “ Read More »

ภาพบรรบรรยาศ

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้เวลา 13.00 น. (9 ธันวาคม 2565) คุณสนธยา คงชัย หัว …

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ภาพการพูดคุย

ผู้ช่วยอธิการบดี(ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์)และวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับ บจก.ธัชณิช

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00น. ผู้ช้วยอธิกา …

ผู้ช่วยอธิการบดี(ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์)และวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับ บจก.ธัชณิช Read More »

ภาพบรรยากาศ

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เฟสแรก 426 เตียง

เมื่อวานนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.30 น. บุคลากรส่ …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เฟสแรก 426 เตียง Read More »

ภาพการบรรยาย

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัยประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-10.30. น. ส่วนอาคา …

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัยประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

ภาพการประชุม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหน่วยงานกับอธิการบดี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. บุคลากรส่ …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหน่วยงานกับอธิการบดี Read More »

ถ่ายรูปรวมส่วนอาคารฯ

บุคลากรส่วนอาคารจัดงานมุทิตาจิต นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ส่วนอาคารสถานท …

บุคลากรส่วนอาคารจัดงานมุทิตาจิต นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ Read More »

คณะกรรมการ 5ส

ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลาง 5ส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ส่วนอาคารสถาน …

ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลาง 5ส Read More »

งานออกแบบและวิศวกรรมเข้าดูงานที่

งานออกแบบและวิศวกรรมพร้อมทีมงานบจก.สยามธรรมนนท์ ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam )

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทีมงานออกแบบแ …

งานออกแบบและวิศวกรรมพร้อมทีมงานบจก.สยามธรรมนนท์ ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam ) Read More »

นักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

วันที่1 ส.ค. 65 งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้ …

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา Read More »