ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ภาพประชุม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมส่วนประจำเดือนธันวาคม 2566

เมื่อวันนี้ ( 14 ธันวาคม 2566 ) เวลา 09.00 – 10.0 […]

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมส่วนประจำเดือนธันวาคม 2566 Read More »

ภาพกิจกรรม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” Read More »

ภาพการทำงาน

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) ร่วมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงทางระบายป้องกันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยอธิก

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) ร่วมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงทางระบายป้องกันน้ำท่วม Read More »

ภาพการหารือ

ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมตรวจสอบที่พักพร้อมกับส่วน ทมอ.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ส่วนอาคารสถา

ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมตรวจสอบที่พักพร้อมกับส่วน ทมอ. Read More »

ภาพการจัดอบรม

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัยส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมประจำปี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัยส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมประจำปี Read More »

ภาพประชุม

ส่วนอาคารสถานที่ จัดประชุมส่วนประจำเดือนกันยายน 2566

วันนี้เวลา 09.00 น. ส่วนอาคารสถานที่ จัดประชุมส่วนประจำ

ส่วนอาคารสถานที่ จัดประชุมส่วนประจำเดือนกันยายน 2566 Read More »

ภาพการบรรยาย

ส่วนอาคารสถานที่เข้านำเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.30. น. คุณอภิรุณ บุษ

ส่วนอาคารสถานที่เข้านำเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน Read More »

ภาพการตรวจ

ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. บุคลากรส่วนอา

ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ภาพกิจกรรม

โรงผลิตน้ำประปาให้การต้อนรับนักศึกษาดูกระบวนการผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่  07 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15

โรงผลิตน้ำประปาให้การต้อนรับนักศึกษาดูกระบวนการผลิตน้ำประปา Read More »