ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ถ่ายรูปรวมส่วนอาคารฯ

บุคลากรส่วนอาคารจัดงานมุทิตาจิต นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ส่วนอาคารสถานท …

บุคลากรส่วนอาคารจัดงานมุทิตาจิต นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ Read More »

คณะกรรมการ 5ส

ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลาง 5ส

วันนี้เวลา 10.00 น. ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเ …

ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลาง 5ส Read More »

งานออกแบบและวิศวกรรมเข้าดูงานที่

งานออกแบบและวิศวกรรมพร้อมทีมงานบจก.สยามธรรมนนท์ ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam )

วันนี้เวลา 09.30 น. ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถ …

งานออกแบบและวิศวกรรมพร้อมทีมงานบจก.สยามธรรมนนท์ ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตโครงหลังคาเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม ( Cellular Beam ) Read More »

นักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

วันที่1 ส.ค. 65 งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้ …

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา Read More »

ภาพนักศึกษาเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. งานโรงผลิตน้ …

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน Read More »

ภาพร่วมพิธี

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันนี้เวลา 08.00 น. บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธ …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี Read More »

ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  ทีมงานออกแบ …

ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Read More »

สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง

รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี พร้อมผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมตรวจสอบโครงสร้างรากฐานโครงการก่อสร้างฯ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  รองอธ …

รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี พร้อมผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมตรวจสอบโครงสร้างรากฐานโครงการก่อสร้างฯ Read More »

ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าดูงาน

โรงผลิตน้ำประปาส่วนอาคารสถานที่ ต้อนรับนักศึกษาเข้าดูงาน

วันนี้เวลา 13.00-15.00 น. งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารส …

โรงผลิตน้ำประปาส่วนอาคารสถานที่ ต้อนรับนักศึกษาเข้าดูงาน Read More »

สำรวจโครงการก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่ นำทีมนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯ

วันนี้เวลา 09.00 น. ผู้ควบคุมงานนำโดยคุณกัมพล สุกใส วิศ …

ผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่ นำทีมนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯ Read More »