ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ของนักศึกษา บุคลากร ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ของนักศึกษา บุคลากร ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก Read More »

อธิการบดีและวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. อธิการบดี (ศาสต …

อธิการบดีและวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Read More »

ภาพกิจกรรม 5ส

ส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมการ Kick Off & Big Cleaning Day ของ 5ส.

วันนี้เวลา 09.00 น. บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจ …

ส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมการ Kick Off & Big Cleaning Day ของ 5ส. Read More »

ภาพกิจกรรม

ส่วนอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีหม่ DLB PARTY 2023”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ส่วนอาคารสถาน …

ส่วนอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีหม่ DLB PARTY 2023” Read More »

เข้าร่วมกิจกรรม " งานเลี้ยงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมหาวิทยาลัยสู่ WORLD-CLASS "

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม ” งานเลี้ยงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมหาวิทยาลัยสู่ WORLD-CLASS “

เมื่อวานนี้เวลา 17.00 น. (21 ธันวาคม 2565) บุคลากรส่วนอ …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม ” งานเลี้ยงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมหาวิทยาลัยสู่ WORLD-CLASS “ Read More »

ภาพบรรบรรยาศ

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้เวลา 13.00 น. (9 ธันวาคม 2565) คุณสนธยา คงชัย หัว …

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ภาพการพูดคุย

ผู้ช่วยอธิการบดี(ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์)และวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับ บจก.ธัชณิช

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00น. ผู้ช้วยอธิกา …

ผู้ช่วยอธิการบดี(ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์)และวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับ บจก.ธัชณิช Read More »

ภาพบรรยากาศ

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เฟสแรก 426 เตียง

เมื่อวานนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.30 น. บุคลากรส่ …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เฟสแรก 426 เตียง Read More »

ภาพการบรรยาย

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัยประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-10.30. น. ส่วนอาคา …

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัยประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

ภาพการประชุม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหน่วยงานกับอธิการบดี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. บุคลากรส่ …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหน่วยงานกับอธิการบดี Read More »