Thananya Nakpang

ภาพการเลือกตั้ง

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เดินทางไปเลือกตั้งกรรมการสรรหาฯ

วันนี้เวลา 10.00 น. ( 22 มีนาคม 2566) บุคลากรส่วนอาคารส …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เดินทางไปเลือกตั้งกรรมการสรรหาฯ Read More »

ภาพการประชุม

ส่วนอาคารสถานที่จัดประชุมส่วนประจำเดือนมีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนอาคาร …

ส่วนอาคารสถานที่จัดประชุมส่วนประจำเดือนมีนาคม 2566 Read More »

Photo

ส่วนอาคารสถานที่ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้เวลา 10.00 – 16.00 น. คุณสนธยา คงชัย รักษาก …

ส่วนอาคารสถานที่ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »

ภาพบรรยากาศ

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาเข้าดูงาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา10.00-12.00 น. งานโรงผลิต …

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาเข้าดูงาน Read More »

ภาพการเข้าร่วมอบรม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.30 น. บุคล …

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in” Read More »

ภาพการดูงาน

โรงผลิตน้ำประปาให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้ามาดูงานที่

งานโรงผลิตน้ำประปา ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศ …

โรงผลิตน้ำประปาให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้ามาดูงานที่ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ของนักศึกษา บุคลากร ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ของนักศึกษา บุคลากร ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก Read More »

อธิการบดีและวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. อธิการบดี (ศาสต …

อธิการบดีและวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Read More »

ภาพกิจกรรม 5ส

ส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมการ Kick Off & Big Cleaning Day ของ 5ส.

วันนี้เวลา 09.00 น. บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจ …

ส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมการ Kick Off & Big Cleaning Day ของ 5ส. Read More »

ภาพกิจกรรม

ส่วนอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีหม่ DLB PARTY 2023”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ส่วนอาคารสถาน …

ส่วนอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีหม่ DLB PARTY 2023” Read More »