ภาพการทำงาน

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) ร่วมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงทางระบายป้องกันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ ร่วมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่ปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเปิดทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box