ภาพการหารือ

ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมตรวจสอบที่พักพร้อมกับส่วน ทมอ.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ณ หอพักวลัยนนิวาศ 1  เพื่อตรวจสอบสภาพที่พักและประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งานและเตรียมพร้อมสำหรับผู้พักอาศัยรายใหม่

Facebook Comments Box