ภาพการบรรยาย

ส่วนอาคารสถานที่เข้านำเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.30. น. คุณอภิรุณ บุษยากุล รก.หัวหน้างานโรงผลิตน้ำประปา เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานกระบวนการทำงานของหน่วย ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ส่วนอาคารสถานที่ได้เสนอนวัตกรรการจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยโปรแกรม Smart University / Meter Cycle โดยจะเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ปฎิบัติงาน ลดเวลาการทำงานและลดข้อพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงาน

Facebook Comments Box