ภาพการตรวจ

ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลาง 5ส เพื่อตรวจประเมินพื้นที่จริงครั้งที่ 2 ณ อาคารส่วนอาคารสถานที่ โดยมี ผศ.ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม อาจารย์สำนักวิชาสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ป็นประธานในการลงตรวจพื้นที่เพื่อการประเมิน 5ส ประจำปี 2566 ของส่วนอาคารสถานที่

Facebook Comments Box