ภาพกิจกรรม

โรงผลิตน้ำประปาให้การต้อนรับนักศึกษาดูกระบวนการผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่  07 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. งานโรงผลิตน้ำประปา ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำประปา เพื่อการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรายวิชาดังกล่าว โดยมีนายอภิรุณ บุษยากุล รก.หน.งานโงผลิตน้ำประปาพาเยี่ยมชมพร้อมทั้งบรรยายกระบวนในการผลิตน้ำประปา

Facebook Comments Box