ภาพการประชุม

ส่วนอาคารสถานที่จัดประชุมส่วนประจำเดือนมีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนอาคารสถานที่จัดประชุมส่วนประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร. นุกูล สุขสุวรรณ์) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยประธานที่ประชุมได้แจ้งเรื่องวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะถึงในวันที่ 29 มีนาคม 2566 นี้ ประธานแจ้งกำหนดการการเข้าร่วมกิจกรรมและเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยลัยกำหนด พร้อมทั้งยังแจ้งค่าเฉลี่ยความโปร่งใสของส่วนอาคารสถานที่ และมีการพูดคุยเกี่ยวกับงานของแต่ละงานว่ามีความคืบหน้าในการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง

ภาพการประชุม ภาพการประชุม ภาพการประชุม ภาพการประชุม

Facebook Comments Box