Photo

ส่วนอาคารสถานที่ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้เวลา 10.00 – 16.00 น. คุณสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ พร้อมด้วยวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ นายชัยภัทร บัวผุด, นายวัฒนพงศ์ เกตุสุวรรณ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเก็บเกี่ยวความรู้มาใช้ในการออกแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กำหนดสร้างขึ้นในเร็วๆนี้ พร้อมทั้งยังได้เดินเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของอุทยานวิทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์

Photoภาพบรยยากาศ ภาพบรยยากาศ ภาพบรยยากาศ ภาพบรยยากาศ ภาพบรยยากาศ

Facebook Comments Box