ภาพบรรยากาศ

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาเข้าดูงาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา10.00-12.00 น. งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานระบบจัดการน้ำของมหาวิทยาลัย(ระบบผลิตน้ำประปา) พร้อมพาเดินชมบรรยากาศรอบๆภายในโรงผลิตน้ำประปา

ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ

Facebook Comments Box