ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ของนักศึกษา บุคลากร ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ของนักศึกษา บุคลากร ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 รายละเอียดตามแนบ

ประกาศอัตราค่าน้ำค่าไฟฟ้า

Facebook Comments Box