ภาพกิจกรรม

ส่วนอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีหม่ DLB PARTY 2023”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ส่วนอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีหม่ DLB PARTY 2023” โดยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่ร่วมกันรับประทานอาหารและร่วมกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box