เข้าร่วมกิจกรรม " งานเลี้ยงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมหาวิทยาลัยสู่ WORLD-CLASS "

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม ” งานเลี้ยงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมหาวิทยาลัยสู่ WORLD-CLASS “

เมื่อวานนี้เวลา 17.00 น. (21 ธันวาคม 2565) บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม ” งานเลี้ยงขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมหาวิทยาลัยสู่ WORLD-CLASS ” โดยมีท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) เป็นประธานงานในเลี้ยงและกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการนำพามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ WORLD-CLASS ภายในยังงานยังมีการจัดกิจกรรมสุ่มแจกของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ

Facebook Comments Box