ภาพบรรบรรยาศ

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้เวลา 13.00 น. (9 ธันวาคม 2565) คุณสนธยา คงชัย หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นายธีระชัย เชมนะสิริ) และรักษาการแทนอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) ณ ห้องประชุมหัวตะพาน  อาคารอำนวยการ  ชั้น 3  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ภาพพิธีลงนาม OKR ภาพพิธีลงนาม OKR ภาพพิธีลงนาม OKR ภาพพิธีลงนาม OKR ภาพพิธีลงนาม OKR ภาพพิธีลงนาม OKR

Facebook Comments Box