ภาพการพูดคุย

ผู้ช่วยอธิการบดี(ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์)และวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับ บจก.ธัชณิช

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00น. ผู้ช้วยอธิการบดี(ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) พร้อมด้วยนายสกล อนันตเสรี รักษาแทนหัวหน้างานออกแบบและวิศวกรรม นายกัมพล สุกใส ได้เดินทางไปที่ บริษัท ธัชณิช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับจ้างจากมหาวิทยาลัยในการปรับปรุลงถนนโครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด ถนนวงแหวนรอบนอก ในการมาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านเครื่องจักรกล เครื่องไม้เครื่องมือ และบุคลากรในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัย และได้ร่วมหารือเบื้องต้นถึงแผนการทำงาน การควบคุมคุณภาพงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามแผนงาน และได้คุณภาพงานที่ดี ต่อไป

ภาพการพูดคุย ภาพการพูดคุย ภาพการพูดคุย ภาพการพูดคุย

Facebook Comments Box