ภาพบรรยากาศ

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เฟสแรก 426 เตียง

เมื่อวานนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.30 น. บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขนาด 426 เตียง เพื่อให้บริการทางการแพทย์โดยใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมี พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ นพ.สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ภาพร่วมกิจกรรม ภาพร่วมกิจกรรม ภาพร่วมกิจกรรม ภาพร่วมกิจกรรม ภาพร่วมกิจกรรม ภาพร่วมกิจกรรม

Facebook Comments Box