ถ่ายรูปรวมส่วนอาคารฯ

บุคลากรส่วนอาคารจัดงานมุทิตาจิต นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ส่วนอาคารสถานที่จัดกิจกรรมมุทิตา นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนอาคารสสถานที่ โดยมีท่านรองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ร่วมเป็นประธานและเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้หัวหน้างานได้ร่วมกันกล่าวความรู้สึกที่มีต่อหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เป็นบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box