นักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

วันที่1 ส.ค. 65 งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมชั้นปีที่ 3จำนวนประมาณ30คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาตั้งแต่เวลาประมาณ 13:00-15:00 น. โดยมีคุณอภิรุณ บุษยากุล หัวงานโรงผลิตน้ำประปา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโดยรอบบริเวณอาคารโรงผลิตน้ำประปา

นักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา นักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา นักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา นักศึกษา,อาจาร์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

Facebook Comments Box