ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ อุทยานพฤกษศาตร์ โดยมีคุณสนธยา คงชัย หัวหน้างานออกแบบและวิศวกรรม ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและแรงบันดาลใจในการออกแบบทาวเวอร์ พร้อมทั้งนี้ยังได้พานักศึกษาชั้นปี 1 ร่วมเดินสำรวจบริเวณทาวเวอร์และรอบๆอุทยานพฤกษศาสตร์

ทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบทีมงานออกแบบและวิศวกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

Facebook Comments Box