สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง

รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี พร้อมผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมตรวจสอบโครงสร้างรากฐานโครงการก่อสร้างฯ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  รองอธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ หัวหน้าสาขาวิชา , ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ อาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ควบคุมงานและวิศวกร ส่วนอาคารสถานที่พร้อมผู้รับจ้าง เข้าร่วมตรวจสอบโครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ณ บริเวณหลังอุทยานพฤษศาสตร์ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับนักศึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกรณีศึกษาหรือเคสตัวอย่างในการนำข้อมูลไปสอนให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องฐานรากของโครงสร้างโครงการต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ

สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง สำรวจพื้นที่โครงสร้างฐากรากโครงการก่อสร้าง

 

Facebook Comments Box