สำรวจความก้าวหน้า

ท่านอธิการบดีและทีมผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่ ตรวจสอบความก้าวหน้างานพัฒนาสวนสัตว์เปิดและหอคอยชมวิว

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ท่านอธิการพร้อมทีมอุทยานพฤกษศาสตร์ทีมควบคุมงานส่วนอาคารและทีมภูมิสถาปัตย์พร้อมผู้รับเหมาตรวจสอบความก้าวหน้างานพัฒนาสวนสัตว์เปิดและหอคอยชมวิวผลการตรวจงานพบว่าเป็นงานหนึ่งที่ทำเรียบร้อยดีมากได้ให้ข้อสังเกตในการปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อยดังนั้นหลังจากผู้รับเหมาเก็บงานเพิ่มเติมตามที่สั่งการไว้เรียบร้อยก็อนุญาตให้ผู้รับเหมาส่งงานได้
สำรวจความก้าวหน้าภาพสำรวจความก้าวหน้าภาพสำรวจความก้าวหน้าภาพสำรวจความก้าวหน้า

Facebook Comments Box