ภาพกิจกรรมช่วงบ่าย

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๐

ภาพผู้บริหาร ภาพิกจกรรมภาพกิจกรรมช่วงบ่าย ภาพิกจกรรม ภาพิกจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 06.30 น.   ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีขอดุอาร์ของศาสนาอิสลาม และการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 แขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานโคมไฟ อุทยานพฤกษศาสตร์ และบุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๐

Facebook Comments Box