ภาพพบปะท่านรอง

คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าเยี่ยมเยือนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภาพพบปะท่านรอง ภาพพบปะท่านรอง

วันนี้ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และนางสาวจิตตนา  หนูณะ หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอาคารสถานที่และคณะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดยนายจำเนียร  บุญแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช นายการุณ โมราศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา  และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมเยือนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพรวมทั้งด้านอื่นๆ รองรับการเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

Facebook Comments Box