logo
Previous slide
Next slide

งานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่

2 Videos
ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ
ภาพการทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ
Thananya Nakpang

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) ร่วมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงทางระบายป้องกันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

อ่านต่อ
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 075 673 882 / เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 -16.30 น.
Facebook Comments Box