logo
เปิดห้อง co - working space
Previous slide
Next slide
ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ
ภาพบรรยากาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ
Thananya Nakpang

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ นำโดย นายสนธยา คงชัย หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32

วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 29 ม

อ่านต่อ
ภาพการบรรยาย
ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ
Thananya Nakpang

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ นำเสนอ ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”กับท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์

ส่วนอาคารสถานที่มีความยิน

อ่านต่อ
ภาพบรรยาย
ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ
Thananya Nakpang

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา

เมื่อวันพุธ ที่ 1 มีนาคม

อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ
Thananya Nakpang

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา

เมื่อวันพุธ ที่ 21 กุมภาพ

อ่านต่อ
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 075-673882/วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
Facebook Comments Box