ภาพกิจกรรมโครงการ 5ส Green

ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส

ภาพหลังทำกิจกรรม 5ส

ภาพกิจกรรม Big cleaning day

ภาพกิจกรรม Big cleaning day ปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรม Big cleaning day ปีงบประมาณ 2566

ภาพการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลางปีงบประมาณ 2565

ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ครั้งที่ 1

ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ครั้งที่ 2

ภาพการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลางปีงบประมาณ 2566

ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ครั้งที่ 1
ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ครั้งที่ 2
Facebook Comments Box