ภาพกิจกรรมโครงการ 5ส Green

ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส
ภาพหลังทำกิจกรรม 5ส
กิจกรรม big cleaning day ส่วนอาคารสถานที่

ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ครั้งที่ 1

ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ครั้งที่ 2

Facebook Comments Box