ผลคะแนนและข้อเสนอแนะ Self Audit

ผลคะแนน ประจำปี 2563 = 5.0

ผลคะแนน ประจำปี 2564 = 4.86

           สรุปผลการตรวจประเมิน 5ส Green (Self-audit )
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการจัดเก็บสายไฟห้องออกแบบ และโต๊ะคุณณัฐพร  แตงอ่อนให้เรียบร้อย ดำเนินการแล้ว
2.ป้ายบ่งชี้ ระวังศรีษะบริเวณโทรทัศน์ ดำเนินการแล้ว
3.ประตูห้องน้ำชายชำรุด ดำเนินการแล้ว
4.ห้องไฟฟ้าแจ้งเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ดำเนินการแล้ว
5.ห้องไฟฟ้าตารางบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว
6.ทำผังผู้รับผิดชอบหน้าห้องไฟฟ้า ดำเนินการแล้ว
7.ติดป้ายระวังพื้นที่ต่างระดับทางขึ้นหน้าคลังพัสดุกลาง ดำเนินการแล้ว
8.เปลี่ยนผังจากขาวดำเป็นสีในห้องคลังพัสดุกลาง ดำเนินการแล้ว
ข้อชื่นชม
1. ป้ายชื่อตั้งโต๊ะเหมือนกัน สวยงาม
2. พื้นที่สะอาด สวยงาม
 
Facebook Comments Box