Previous
Next
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา”รวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ สนองโครงการพระราชดำริ (อพสธ.) และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของเมืองนคร

ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) กำลัง

Read More »

ข่าวส่วนอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่หน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอุตสาหะและมีผลงานโดดเด่น

Previous
Next

ความสำเร็จของส่วนอาคารคือความร่วมแรงร่วมใจของ

สาระน่ารู้

Facebook Comments Box