ไม่มีหมวดหมู่

กีฬาสีฮาเฮ..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี สุข สนุกสนาน ต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                                    

โรงเรียนท่าศาลา​ประสิทธิ์​ศึกษา​ คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเกษตร​ศาสตร์​และ​นวัตกรรม​ และโรงเรียนพัฒนา​วิทยา​ ยะลา​ ชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม

                                    เมื่อ​วันที่​ 18​ ธันวาคม​ ​2563​  ที่ผ่านมา​ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​  จัดแข่งขันการตอบปัญหาด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ และการตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม​ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ โดยได้รับความสนใจจากทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วภาคใต้จำนวน 68 ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน​  ณ​ หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก​ ศาสตราจารย์​ ดร.สมบัติ​ ธำรงธัญวงศ์​ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล​  โดยมี  รองศาสตราจารย์​ ดร.นฤมน​ มาแทน​ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร​  ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชาดังกล่าวร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี​  โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้ ด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช  รองชนะเลิศอันดับ 1 …

โรงเรียนท่าศาลา​ประสิทธิ์​ศึกษา​ คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเกษตร​ศาสตร์​และ​นวัตกรรม​ และโรงเรียนพัฒนา​วิทยา​ ยะลา​ ชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม Read More »

อธิการบดี ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงห้องเรียน 150 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 4 จำนวน 12 ห้อง หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานงวดสุดท้าย      

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธกส. จัดอบรมเกษตรรุ่นใหม่มุ่งสู่ Smart Farmer

                                  ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธกส. จัดอบรมเกษตรรุ่นใหม่ มุ่งสู่ Smart Farmer ดึงศักยภาพคณาจารย์  ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร ให้เกษตรกรนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเกษตรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer รุ่นที่ 1 ให้กับลูกค้าของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตรให้กับเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีเกษตรกรในพื้นที่จ.นครศรีฯ เข้าร่วม จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุม …

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธกส. จัดอบรมเกษตรรุ่นใหม่มุ่งสู่ Smart Farmer Read More »

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลับ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563  เห็นว่า นายวิจิตร ศรีสอ้าน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 มกราคม 2564  จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว      บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว …

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »