Narong Heedsen

งานซ่อมระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล 8กุมภาพันธ์ 2562

วลัยนิวาส3ห้องพักเลขที่ 3102 – เปลี่ยนหัวฉีดพร้อมสาย วลัยนิวาส10หลังที่1015 – ซ่อมสต๊อปร์วาว์ลฝ้กบัวเปิด-ปิดน้ำไม่ได้ วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4303 – เปลี่ยนท่อเมนน้ำดีบนฝ้าเพดาน – ทำความสะอาดห้องน้ำหลังการซ่อม – ตรวจสอบระบบสุขภัณฑ์และระบบน้ำ วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4305 – เปลี่ยนท่อเมนน้ำดีบนฝ้าเพดาน – ทำความสะอาดห้องน้ำหลังการซ่อม – ตรวจสอบระบบสุขภัณฑ์และระบบน้ำ วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4307 – เปลี่ยนท่อเมนน้ำดีบนฝ้าเพดาน – ทำความสะอาดห้องน้ำหลังการซ่อม – ตรวจสอบระบบสุขภัณฑ์และระบบน้ำ วิชาการ 2 ห้อง146ซ่อมระบบก้านกดชักโครกชำรุด วิชาการ 3 ซ่อมระบบตู้น้ำดื่มน้ำไม่ไหล วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4307 – ซ่อมมิเตอร์อุดตัน วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4307 – ซ่อมซิงค์ล้างจานอุดตัน วลัยนิวาส 4 ห้อง 4303/4305/4307 – …

งานซ่อมระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล 8กุมภาพันธ์ 2562 Read More »

งานซ่อมระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล 7กุมภาพันธ์ 2562

วลัยนิวาส 2 ชั้นดาดฟ้า – ซ่อมท่อเมนน้ำดีรั่ว วลัยนิวาส 3 ห้องพักเลขที่ 3102 – ซ่อมสต๊อปร์วาว์ลฝักบัวเปิด – ปิดน้ำไม่ใด้ วลัยนิวาส4ห้องพักเลขที่4303/4305/4307 – แก้ไขท่อเบื้องต้นท่อน้ำดีรั่วบนฝ้าเพดานห้องน้ำ บริเวณวงเวียนกลุ่มบ้านพักบุคลากร 100 หลัง – ตรวจสอบและเช๊คอุปกรณ์ที่จะซ่อมหัวดับเพลิงน้ำรั่วใต้ดิน วิชาการ 4 ซ่อมระบบตู้น้ำดื่มแบบร้อน – เย็นน้ำไม่ไหล

งานซ่อมระบบไฟฟ้า 7กุมภาพันธ์ 2562

ซ่อมแก้ไขระบบไฟภายในห้องวลัยนิวาส4ห้อง106 แก้ไขเช็คระบบและย้ายมิเตอร์ไฟใหม่พร้อมเช็คระบบไฟภายในบ้านทั้งหมดวลัยนิวาส10หลังที่13 งานปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน ซ่อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าวลัยนิวาส 1013 ค่าไฟสูงผิดปกติ งานปรับปรุงวิชาการ 7 งานระบบสาธารณูปโภคพิพิธภัณฑ์ส่วนของงานเพิ่ม ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดโคมไฟแสงสว่างสระว่ายน้ำ ศูนย๋กีฬา ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟแสงสว่างไฟถนนทางเข้าปั๊มเฮาส์ หลังไซค่อน

รายงานซ่อมไฟฟ้า ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

รายงานซ่อมไฟฟ้า ประจำวันที่  29 พฤษภาคม 2561 1). งานซ่อมระบบไฟฟ้า รายการที่ 1) ทีมผู้ช่วยช่างช่วยกันย้ายวัสดุ คลังพัสดุส่วนอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ…. 1) นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์ หัวหน้าชุด 2). นายโกสินธ์  ซ้ายหั่น  หัวหน้าชุด 3). ผู้่ช่วยช่างทุกงาน ช่วงเวลาดำเนินการ 09.00 น.  – 12.00 น.        

การปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน เพื่อแก้ไขปัญหาค้างคาวภายในหอพักอาคารวลัยนิวาส 3

ส่วนอาคารสถานที่ จะเข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารวลัยนิวาส 3 เพื่อแก้ไขปัญหาค้างคาวภายในหอพัก ทั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยเนื่องจากเสียงดังในการทำงาน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป