ข่าว

อธิการบดีลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยลานจอดรถหน้าอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และอาคารวิชาการ 8

วันนี้ (24 ก.ค.2563) เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและอาคารวิชาการ 8 โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จตามมาตรฐานเพื่อใช้เป็นลานจอดรถในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256 <<< อ่านต่อ>>>

Read More »

อธิการบดีลงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของห้องต่างๆ อาคารสำนักงานและงานสร้างถนน โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ อ่านต่อ>>>>  

Read More »

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคารวลัยนิวาส 1, 2 และวลัยนิวาส 3

ด้วยมีการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานของอาคารวลัยนิวาส 3 ซึ่งต้องปฏิบัติงานอยู่ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว ส่วนอาคารสถานที่จึงมีความจำเป็นงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการดับไฟ บริเวณอาคารวลัยนิวาส 1, 2, 3 และอาคารสโมสร ในวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าว

Read More »