อธิการบดีลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยลานจอดรถหน้าอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และอาคารวิชาการ 8

วันนี้ (24 ก.ค.2563) เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและอาคารวิชาการ 8 โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จตามมาตรฐานเพื่อใช้เป็นลานจอดรถในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256 <<< อ่านต่อ>>>

Facebook Comments