อธิการบดีลงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของห้องต่างๆ อาคารสำนักงานและงานสร้างถนน โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ อ่านต่อ>>>>

 

Facebook Comments