แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคารวลัยนิวาส 1, 2 และวลัยนิวาส 3

ด้วยมีการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานของอาคารวลัยนิวาส 3 ซึ่งต้องปฏิบัติงานอยู่ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว ส่วนอาคารสถานที่จึงมีความจำเป็นงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการดับไฟ บริเวณอาคารวลัยนิวาส 1, 2, 3 และอาคารสโมสร ในวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าว

Facebook Comments