อธิการบดีลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูงก่อนส่งมอบพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  และอาจารย์ของวิทยาลัย  ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ​วิทยาลัย​ทันตแพทยศาสตร์​นานาชาติ ​ถนนพระราม 6 ซึ่งจะมีการส่งมอบพื้นที่ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

อธิการบดีลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูงก่อนส่งมอบพื้นที่

Facebook Comments