กีฬาสีฮาเฮ..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี สุข สนุกสนาน ต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                                                                                   

Facebook Comments Box