โรงเรียนท่าศาลา​ประสิทธิ์​ศึกษา​ คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเกษตร​ศาสตร์​และ​นวัตกรรม​ และโรงเรียนพัฒนา​วิทยา​ ยะลา​ ชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม

                                   
เมื่อ​วันที่​ 18​ ธันวาคม​ ​2563​  ที่ผ่านมา​ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​  จัดแข่งขันการตอบปัญหาด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ และการตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์​อาหาร​และ​นวัตกรรม​ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ โดยได้รับความสนใจจากทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วภาคใต้จำนวน 68 ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน​  ณ​ หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก​ ศาสตราจารย์​ ดร.สมบัติ​ ธำรงธัญวงศ์​ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล​  โดยมี  รองศาสตราจารย์​ ดร.นฤมน​ มาแทน​ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร​  ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชาดังกล่าวร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี​  โดยผลการแข่งขันเป็นดังนี้
ด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม  รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา  รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ด้านเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม   ได้รับถ้วยรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  แต่ละประเภทได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000  บาท 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร​ตามลำดับ
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์-คณิต ในภาคใต้ได้แสดงความสามารถด้านนวัตกรรมการเกษตรและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์อาหาร​ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนแสดงถึงศักยภาพด้านวิชาการของหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
และการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน กับมหาวิทยาลัยและ คณาจารย์ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
Facebook Comments Box