อธิการบดี ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงห้องเรียน 150 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 4 จำนวน 12 ห้อง หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

     

Facebook Comments Box