ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ม.วลัยลักษณ์ มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผอ.ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ส่วนกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด แก่พี่น้องชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

       

Facebook Comments