งานซ่อมระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล 8กุมภาพันธ์ 2562

วลัยนิวาส3ห้องพักเลขที่ 3102
– เปลี่ยนหัวฉีดพร้อมสาย

วลัยนิวาส10หลังที่1015
– ซ่อมสต๊อปร์วาว์ลฝ้กบัวเปิด-ปิดน้ำไม่ได้

วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4303
– เปลี่ยนท่อเมนน้ำดีบนฝ้าเพดาน
– ทำความสะอาดห้องน้ำหลังการซ่อม
– ตรวจสอบระบบสุขภัณฑ์และระบบน้ำ

วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4305
– เปลี่ยนท่อเมนน้ำดีบนฝ้าเพดาน
– ทำความสะอาดห้องน้ำหลังการซ่อม
– ตรวจสอบระบบสุขภัณฑ์และระบบน้ำ


วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4307
– เปลี่ยนท่อเมนน้ำดีบนฝ้าเพดาน
– ทำความสะอาดห้องน้ำหลังการซ่อม
– ตรวจสอบระบบสุขภัณฑ์และระบบน้ำ

วิชาการ 2 ห้อง146ซ่อมระบบก้านกดชักโครกชำรุด

วิชาการ 3 ซ่อมระบบตู้น้ำดื่มน้ำไม่ไหล

วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4307
– ซ่อมมิเตอร์อุดตัน

วลัยนิวาส 4 ห้องพักเลขที่4307
– ซ่อมซิงค์ล้างจานอุดตัน

วลัยนิวาส 4 ห้อง 4303/4305/4307
– ทำความสะอาดหลังการซ่อม

อาคารวิจัยซ่อมระบบท่อใต้อ่างล้างจานชำรุดและแก้ระบบท่อน้ำตัน ห้อง214

อาคารวิจัยห้อง 114ซ่อมระบบหม้อนเำชักโครกระบบน้ำล้น

อาคารไทยบุรีห้องน้ำหญิงชั้น 3 ซ่อมระบบชุดฟลัสวาล์วของชักโครกน้ำรั่ว

สนามเทนนิสท่อประปารั่ว

ศคว7
-ซ่อมเมนประปารั่วใต้พื้น

สถาปัตย์
-ท่อประปารั่ว

สนามฟุตบอล
-ปั๊มน้ำรั่ว

อุทยานวิทย์
-วางท่อเมนประปา

Facebook Comments