งานซ่อมระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล 7กุมภาพันธ์ 2562

วลัยนิวาส 2 ชั้นดาดฟ้า
– ซ่อมท่อเมนน้ำดีรั่ว


วลัยนิวาส 3 ห้องพักเลขที่ 3102
– ซ่อมสต๊อปร์วาว์ลฝักบัวเปิด – ปิดน้ำไม่ใด้

วลัยนิวาส4ห้องพักเลขที่4303/4305/4307
– แก้ไขท่อเบื้องต้นท่อน้ำดีรั่วบนฝ้าเพดานห้องน้ำ

บริเวณวงเวียนกลุ่มบ้านพักบุคลากร 100 หลัง
– ตรวจสอบและเช๊คอุปกรณ์ที่จะซ่อมหัวดับเพลิงน้ำรั่วใต้ดิน

วิชาการ 4 ซ่อมระบบตู้น้ำดื่มแบบร้อน – เย็นน้ำไม่ไหล

Facebook Comments