การปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน เพื่อแก้ไขปัญหาค้างคาวภายในหอพักอาคารวลัยนิวาส 3

ส่วนอาคารสถานที่ จะเข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารวลัยนิวาส 3 เพื่อแก้ไขปัญหาค้างคาวภายในหอพัก ทั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยเนื่องจากเสียงดังในการทำงาน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
Facebook Comments