หน้าหลัก_Elementor

Slide 1 Heading
Click Here
Slide 2 Heading
Click Here
Slide 3 Heading
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

5ส

ศูนย์แจ้งซ่อมส่วนอาคารสถานที่
ภารกิจงานซ่อม
5ส
ร้องทุกข์

อธิการบดีลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยลานจอดรถหน้าอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และอาคารวิชาการ 8

วันนี้ (24 ก.ค.2563) เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและอาคารวิชาการ 8 โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จตามมาตรฐานเพื่อใช้เป็นลานจอดรถในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256 <<< อ่านต่อ>>> Facebook Comments FacebookTwitterLine

Read More »

อธิการบดีลงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของห้องต่างๆ อาคารสำนักงานและงานสร้างถนน โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ อ่านต่อ>>>>   Facebook Comments FacebookTwitterLine

Read More »

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคารวลัยนิวาส 1, 2 และวลัยนิวาส 3

ด้วยมีการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานของอาคารวลัยนิวาส 3 ซึ่งต้องปฏิบัติงานอยู่ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว ส่วนอาคารสถานที่จึงมีความจำเป็นงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการดับไฟ บริเวณอาคารวลัยนิวาส 1, 2, 3 และอาคารสโมสร ในวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าว Facebook Comments FacebookTwitterLine

Read More »
Facebook Comments