ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
โครงการตกแต่งภายในศูนย์การแพทย์มวล.
ความก้าวหน้า 100%
โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความก้าวหน้า 1.9%
โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระยะที่ 2) จำนวน 5 อาคารพร้อมงานบริเวณภายนอก
ความก้าวหน้า 100%
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ 2 (ช่วงที่ 2) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
ความก้าวหน้า 100%
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความก้าวหน้า 63.49%
โครงการงานปรับปรุงอาคารวิชาการ 1
ความก้าวหน้า 72.24%
My Skill
Web Designer 50%
My Skill
Web Designer 50%
My Skill
Web Designer 50%
Facebook Comments Box